Ocenite:


Telefon: 062/571-300

email: ze.bar@lazeteleckog.rs

Adresa: Laze Telečkog 9, Novi Sad

Web:

Društvene mreže:


Ocenite: