Ocenite:


Telefon: 021/307-37-84, 065/293-64-52, 063/193-64-52

email: doktrepnes@gmail.com, doktrepnes@outlook.com

Adresa: Partizanskih baza 2,Novi Sad

Web:

Društvene mreže:


Ocenite:

Dok Trepneš se bavi servisiranjem i popravkom računara