Ocenite:


Telefon: 021/63-99-499, 021/444-753

email:

Adresa: Bul. Oslobođenja 4,Novi Sad, Branka Ćopića 9 ,Novi Sad

Web:

Društvene mreže:


Ocenite:

Apoteka IBIS.