Ocenite:


Telefon: 021/463-819

email: gerentokonak@gmail.com

Adresa: Trg kralja Petra I 3 Sremska Kamenica

Web: http//www.domzastarekonak.com

Društvene mreže:


Ocenite:

Konak