Ocenite:


Telefon: 065/246-71-89, 021/473-94-40

email: magicword.edu@gmail.com

Adresa: Šenoina 1, Petrovaradin

Web:

Društvene mreže: facebook


Ocenite:

Centar za edukaciju

Magic word

Vam nudi časove engleskog,francuskog, italijanskog, ruskog i nemačkog jezika, on line putem Skype-a za sve nivoe i pripreme za sve vrste ispita i sertifikata. Časovi su struktuirani prema potrebama učenika, koji odlučuju I koliko sati žele da uče određeni jezik. Čas putem Skype-a je potpuno isti kao standardni čas koji se održava u učionici..
Predavač tokom svakog časa šalje odgovarajuće vežbe putem elektronske pošte učeniku, koji će vratiti popunjene vežbe kako bi dobio korekciju iste. Pored toga, naši časovi su udobniji od onih koji se održavaju u učionici, pošto učenik nema potrebu da izlazi iz kuće ili sa radnog mesta i samim tim je štedi vreme i novac. Tokom prvog časa radi se testiranje kako bi se utvrdio učenikov nivo znanja jezika.

Magic word

edukativni centar organizuje kurs poslovnog engleskog jezika kao i pripreme za intervjue za posao. Oblasti poslovanja koje pokriva ovaj kurs su raznovrsne što je u skladu sa ciljem kursa – osposobiti polaznike za elementarnu komunikaciju u svakoj od njih ( poslovni sastanci, seminari, poslovna putovanja, komunikacija pismenim ili telefonskim putem) . Teme na ovom kursu su univerzalne teme iz savremenog poslovanja (corporate culture, processes and procedures, investments, marketing and advertising, transport, recruitment, describing statistics …).
Polaznici ovog kursa naučiće da koriste vokabular i termine shodno poslovnim situacijama u kojima se nalaze.

Magic word

tokom juna, jula i avgusta organizuje kurseve jezika za sve učenike koji deo svog letnjeg raspusta žele da provedu u obnavljanju starog i sticanju novog znanja, na zabavan i kreativan način. U cilju podsticanja komunikacije na stranom jeziku obrađivaće se teme koje su predmet interesovanja samih učenika. Polaznici će takođe steći znanje o kulturi, tradiciji i običajima naroda čiji jezik uče kroz igru, crtaće, filmove, naučno-edukativne emisije i literaturu.
U ponudi su tri vrste kursa:
-klasični (2x60min.)
-poluintenzivni (2x120min.)
-intenzivni (3x120min.)